เครื่องวัดความเผ็ดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการวัดความเผ็ด ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการควบคุมอาหารไทย

เราสามารถวัดระดับความเผ็ดได้โดยมีหน่วยสากลในการวัด คือ หน่วย SHU ซึ่งหน่วยการวัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปริมาณของสารกลุ่มแคปไซซินอยด์(Capsaicinoid) ที่มีในพริก การวัดความเผ็ดในปัจจุบันใช้การทดสอบด้วยการชิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งให้ผลการวัดไม่แน่นอน หรือโดยใช้เครื่องตรวจวัด High Performance Liquid Chromatography (HPLC)แต่เนื่องจากเครื่องดังกล่าวมีราคาแพง กระบวนการตรวจวัดมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ที่สำคัญต้องทำโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเอสเอ็มอี

เครื่องวัดความเผ็ดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการวัดความเผ็ด ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของไทย โดยนางสาวจตุพร พานทอง หนึ่งในทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า เครื่องวัดความเผ็ดได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการควบคุมมาตรฐานการผลิตในแง่ของความเผ็ดที่ให้ผลการวัดได้แม่นยำ ต้นทุนต่ำ ใช้งานง่าย และได้ผลเร็ว ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีพริกเป็นตัวประกอบหลัก เช่นอุตสาหกรรมผลิตน้ำพริก เครื่องแกง พริกแห้ง หรือ ซอสพริก เป็นต้นกระบวนการตรวจวัดใช้การวัดปริมาณสารแคปไซซินด้วยหลักการทางเคมีไฟฟ้า เพียงหยดสารสกัดลงบนแผ่นเซนเซอร์ สารแคปไซซินจะเกิดปฏิกิริยาบนผิวหน้าเซนเซอร์ เครื่องวัดจะทำการวิเคราะห์และประมวลผลการวัดค่าความเผ็ดในหน่วย SHU โดยอัตโนมัติ ใช้เวลาวัดเพียง 2 นาทีโดยมีการแสดงข้อมูลและการตั้งค่าคำสั่งผ่านหน้าจอตัวเครื่องด้วยระบบสัมผัส

และจากการที่แต่ละบริษัทมีความต้องการระดับความเผ็ดของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่องวัดความเผ็ดนี้จึงสร้างให้ผู้ใช้งานตั้งระดับความเผ็ดได้ตามต้องการถึง 4 ระดับ คือ ระดับ 1 เผ็ดน้อยที่สุดระดับ 2 เผ็ดน้อย ระดับ 3 เผ็ดปานกลาง และ ระดับ 4 เผ็ดมาก ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบว่า วัตถุดิบที่ใช้อยู่มีระดับความเผ็ดได้ตามที่ต้องการหรือไม่ หากไม่ ก็สามารถกลับไปตรวจสอบได้หรือหากเผ็ดมากกว่าที่ต้องการ ก็จะสามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ต่อไป ถือเป็นการช่วยในการควบคุมความเผ็ดให้กับการผลิตแต่ละล็อทได้เป็นอย่างดี เพราะพริก ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะนำเข้ามาแต่ละแหล่งแห่งไม่เหมือนกัน ทั้งเรื่องของพันธุ์ และแหล่งที่มาของแต่ละภาค หรือ แต่ละฤดูกาลที่ปลูกก็มีผลให้พริกนั้นมีความเผ็ดไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะกำหนดวัตถุดิบที่ต้องการไว้แล้วก็ตามแต่อายุของพริกที่ได้มาก็เป็นอีกปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเผ็ด